Värme

Invändiga solskydd är effektiva så länge de reflekterar både kort- och långvågig strålning. Kortvågig strålning passerar genom fönstret utan att förändra våglängd. När strålningen träffar den högreflekterande ytan absorberas den inte (som för en vanlig textilgardin) utan reflekteras, det vill säga inte heller här förändras våglängden på strålningen. Den reflekterande strålningen kan därmed passera ut genom fönstret igen – och därmed bidrar den inte till att höja temperaturen i rummet.
Är solskyddet däremot en vanlig textilgardin kommer större delen av den kortvågiga strålningen att absorberas av gardinen (den del som inte transmitteras) med följden att temperaturen hos gardinen stiger och den börjar avge värme i form av långvågig strålning.