Kyla

På samma sätt som en solskyddsväv reflekterar tillbaka solinstrålningen genom fönstret sommartid kan den även användas vintertid för att behålla värmen i rummet.
På grund av aluminiumets unika yta kan solskyddsvävar även reflektera långvågig värmestrålning och därmed hindra värmeförluster genom fönstret. På vintern är det därför bra att på kvällar och helger dra för solskyddet – det gör att värmen stannar kvar i rummet och uppvärmningskostnaden reduceras.