Energibesparing

  • Markiser & Gardiner ger energibesparingar.
  • Minska energiförbrukning i byggnader.
  • Minska värmeinsläpp och därmed överhettning i rummet, minska behov av att kyla ned med AC.
  • Minska kyla från att komma in genom bättre isolering.
  • Minska behov av belysning genom reglering av dagsljus.
  • Sänkta nedkylnings kostnader då produkter stänger ute värme sommartid.
  • Sänkta uppvärmningskostnader då produkter inte släpper ut värme vintertid.
  • Sänkta elkostnader.
  • Totalt minskar byggnadens energianvändning vilket ger mindre koldioxid (C02) utsläpp.