Rumsavdelare

För att skapa rum i rummet kan man med fördel använda sig av bockade gardinskenor och hängande textil med lämpliga egenskaper. Att dela in stora öppna ytor med textil är ett flexibelt och praktiskt sätt då man kan dra ifrån och stänga till efter behov. Här kommer textilier med ljudklassning ofta väl till pass men även behovet av att skärma av för insyn samtidigt som det är enkelt att öppna upp för social samvaro när man önskar.
Även lamellgardiner passar utmärkt som en bra rumsavdelare där det finns stort urval av vävar att välja mellan för olika funktion.