Montage

Norrköping

Tobias Pettersson

Ansvarig montör

Nicklas Madsen

Montör

Victoria Klockner

Montör

Göteborg

Kim Johnsen

Ansvarig montör

Peter Wallberg

Montör

Johannes Dekock

Montör

Malmö

Mikael Björkqvist

Ansvarig montör

Ahmad Matar

Tapetserare

Stockholm

Martin Ebsworth

Ansvarig montör

Michael Fritzdorf

Montör

Vakant

Montör

Köping

Eric Larsson

Montör KAK Solskydd