Miljöpolicy

Alla våra textilleverantörer är miljöcertifierade i överensstämmelse med SS-EN ISO 14001:2004.

Våra leverantörer utformar sina produkter med intentionen att produkterna ska ge minsta påverkan på miljön under hela sin livstid.

Vi arbetar fortlöpande för att minska påverkan på miljön genom att alltid prioritera leverantörer som lever upp till våra högt ställda krav.