Ljuddämpning

Textil dämpar ljud

I lokaler med många människor blir ljudmiljön extra viktig. Gardiner och draperier är ett snabbt, effektivt och billigt sätt att förbättra rumsakustiken samt att blockera ljud genom väggar, dörröppningar och fönster. Vi kan även erbjuda ljudabsorberande textilier av ull som är utmärkta vid dämpning av akustisk reflektion från ex. glaspartier, gips- och betongväggar.

Ljudbaffel som bullerbekämpning

Textila ljudabsorbenter i form av ljudbafflar är ett bra alternativ för att dämpa ljudet i offentliga miljöer. Ljudbafflar kan monteras på väggar, hängas i tak eller placeras som skiljeväggar i t.ex. öppna kontorslandskap. Vilket tyg som ska användas till ljudbaffeln väljs givetvis efter eget tycke och smak.